Year Set Mnh

Denomination > Egyptian Pound

  • Egypt Egipto Ägypten Mnh 10 Years (1961-1970) Album Complete Set
  • Egypt Egipto Ägypten Mnh 17 Years (1953-1969) Album Complete Set